Användarvillkor

Dessa villkor gäller från 2020-12-16
 

Föreningen Storvreta IBK är en av Sveriges ledande elitföreningar för innebandy. Nu lanseras en ny modell för föreningens intressenter att stödja föreningen genom så kallad Gamification Funding. Föreningen tillhandahåller genom sin leverantör en abonnemangstjänst som ger givare möjlighet att stödja föreningens fortsatta satsning genom att följa Föreningens a-lag för herrar eller damer eller båda i innebandy. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska samla in pengar och skapa bättre förutsättningar för den sportsliga verksamheten. Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst.

Registrering och villkor
För att bli givare måste du vara 18 år och myndig. Genom att registrera ditt kort accepterar du användarvillkoren. Ditt abonnemang som givare till föreningen kommer att fortsätta från match till match tills det avslutas. 

För den som väljer att följa Storvreta herrar gäller följande:
59 kr eller det belopp över 59 kr som du valt kommer att dras från ditt registrerade kort efter varje seger för Storvreta IBKs a-lag för herrar i samtliga tävlingsmatcher nationellt och internationellt. Dubbla beloppet dras vid finalseger. 

För den som väljer att följa Storvreta damer gäller följande:
59 kr eller det belopp över 59 kr som du valt kommer att dras från ditt registrerade kort efter varje seger för Storvreta IBKs a-lag för damer i samtliga tävlingsmatcher nationellt och internationellt.  Vid finalseger alternativt vid den seger som innebär avancemang till Svenska Superligan kommer det dubbla beloppet att dras. 

För den som väljer att följa både Storvreta herrar och damer gäller följande:
59 kr eller det belopp över 59 kr som du valt kommer att dras från ditt registrerade kort efter varje seger för Storvreta IBKs a-lag för herrar och damer i samtliga tävlingsmatcher nationellt samt internationellt. Dubbla beloppet dras vid finalseger alternativt vid den seger som innebär avancemang till Svenska Superligan.

Avslutande
Du kan avsluta abonnemangstjänsten när som helst. Det gör du genom att följande instruktionerna på denna sida: https://storvretaibk.ependy.se/avregistrera.

Personuppgifter
Du samtycker till att alla personuppgifter som du lämnar till föreningen (och dess leverantörer Ependy och Nets) behandlas i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen och begära att få dina uppgifter rättade eller raderade.

Kortuppgifter
Genom att registrera ditt kort lämnar du ditt samtycke till att kortuppgifterna hanteras av Ependy och NETS (vår samarbetspartner för betaltjänsten) för administration av tjänsten. Dina kortuppgifter hanteras med sekretess. 

Utskick av mejl 
Du kan komma att få ytterligare information per mejl från föreningen eller Ependy utöver de mejl som är direkt hänförliga till tjänsten. Du har alltid en möjlighet att avprenumerera på denna typ av mejl genom att kontakta Föreningen.

Ansvarsbegränsningar
Du eller Föreningen kan inte hållas skadeståndsskyldig till ett större belopp än etthundra (100) kronor.

Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder “cookies”, det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ändringar och tillägg
Ändringar i dessa användarvillkor börjar gälla 30 dagar efter det att föreningen har informerat dig om ändringarna.